LỊCH HỌCLọc theo giờ

Lọc theo môn

Từ
Đến
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
06:10
07:10
Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân)
07:20
08:20
Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú) Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú) Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú)
12:00
13:00
Vinyasa Yoga ( Ms Tâm) Yoga Flow ( Mr.Phương) Slim Waist Yoga ( Ms.Tâm) Therapy Yoga ( Mr.Phương) Weightloss Yoga ( Ms.Tâm)
15:30
16:30
Kid Ballet (Ms.Xuân)
16:00
17:00
Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Hatha Yoga ( Ms.Uyên)
17:10
18:10
Healing Yoga ( Ms .Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân) Weightloss Yoga ( Ms. Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân) SlimWaist Yoga (Ms.Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân)
18:00
19:00
Kick Boxing (Mrs.Sang) Kick Boxing (Mrs.Sang) Kick Boxing (Mrs.Sang)
18:20
19:20
Hatha Dynamic( Ms Dân)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Power Yoga ( Ms. Tâm) / Zumba ( Mr. Phong) Therapy Yoga ( Ms Dân)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Detox Flow ( Ms.Tâm)/ Zumba ( Mr. Phong) Ashtanga Yoga ( Ms Dân)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Weightloss Yoga ( Ms.Tâm)/ Zumba ( Mr. Phong)
19:30
20:30
Step Crunch(Ms.Liên) Taichi Balance (Ms.Liên) Step Crunch(Ms.Liên) Taichi Balance (Ms.Liên) Step Crunch(Ms.Liên) Taichi Balance (Ms.Liên)
18:21
19:21
Bollywood Dance(Mr.Mukesh) Bollywood Dance(Mr.Mukesh) Bollywood Dance(Mr.Mukesh)
19:31
20:31
Meditation (Thiền)
© 2014 Copyright by Hatha. All rights reserved.

hatha fitness and yoga

HATHA Fitness & Yoga
Tầng trệt - tầng lửng Lô A Chung Cư Khánh Hội 1
360C Bến Vân Đồn - Phường 1 - Quận 4 - TP. HCM
(84-8) 3826 5388
info@hatha.com.vn

Designed by Web4GSolutions