LỊCH HỌCLọc theo giờ

Lọc theo môn

Từ
Đến
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
06:10
07:10
Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Tonatiuh Yoga ( Mr.Tú) / Dance fitness ( Ms. Xuân)
07:20
08:20
Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú) Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú) Yoga (Mr.Muskesh) Tonaiuh Yoga (Mr.Tú)
12:00
13:00
Vinyasa Yoga ( Ms Tâm) Yoga Flow ( Mr.Phương) Slim Waist Yoga ( Ms.Tâm) Therapy Yoga ( Mr.Phương) Weightloss Yoga ( Ms.Tâm)
15:30
16:30
16:00
17:00
Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Hatha Yoga ( Mr.Hùng) Hatha Yoga ( Ms.Uyên)
17:10
18:10
Healing Yoga ( Ms .Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân) Weightloss Yoga ( Ms. Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân) SlimWaist Yoga (Ms.Dân) Dance tổng hợp (Ms Xuân)
18:00
19:00
Kick Boxing (Mrs.Sang) Kick Boxing (Mrs.Sang) Kick Boxing (Mrs.Sang)
18:20
19:20
Hatha Yoga ( Mrs. Prashant)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Power Yoga ( Ms. Tâm) / Sexy Dance ( Mr Hoà) Patanjali Yoga ( Mrs Prashant)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Detox Flow ( Ms.Tâm)/ Sexy Dance ( Mr Hoà) Ashtanga Yoga ( Mrs Prashant)/Bollywood Dance ( Mr. Muskesh) Weightloss Yoga ( Ms.Tâm)/ Sexy Dance ( Mr Hoà)
19:30
20:30
Step Crunch (Ms.LyLy) Taichi Balance (Ms.LyLy) Step Crunch (Ms.LyLy) Taichi Balance (Ms.LyLy) Step Crunch (Ms.LyLy)
19:31
20:31
Meditation (Thiền)
© 2014 Copyright by Hatha. All rights reserved.

hatha fitness and yoga

HATHA Fitness & Yoga
Tầng trệt - tầng lửng Lô A Chung Cư Khánh Hội 1
360C Bến Vân Đồn - Phường 1 - Quận 4 - TP. HCM
(84-8) 3826 5388
info@hatha.com.vn

Designed by Web4GSolutions